0

 
 
คำนวณวัสดุก่อสร้าง 
 

วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
Credit/Debit Card
(บัตรเครดิตหรือบัตรเดรบิต)
รองรับบัตรเครดิต VISA และ MasterCard
     1. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Credit/Debit Cards (บัตรเครดิตหรือบัตรเดรบิต)
     2. กรอกรายละเอียดบัตรให้ครบถ้วน
     3. คลิกที่ปุ่ม Continue Payment
     4. รอ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
* หมายเหตุ : CVV คือตัวเลข 3 ตัวด้านหลังบัตรเครดิต
 
 
วิธีการชำระเงิน
Bank Channels
(ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร)
ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
     1. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Bank Channels (ชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร)
     2. เลือก ธนาคาร ที่ลูกค้าต้องการ
     3. เลือก ช่องทางการจ่ายเงิน ที่ลูกค้าสะดวก
     4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
     5. คลิกที่ปุ่ม Continue Payment
     6. รอ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 
วิธีการชำระเงิน
Over The Counter
(เคาน์เตอร์ชำระเงินต่างๆ)
เคาน์เตอร์ชำระเงิน
     1. เลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Over The Counter (เคาน์เตอร์ชำระเงินต่างๆ)
     2. เลือก เคาน์เตอร์ชำระเงิน ที่ลูกค้าสะดวก
     3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
     4. คลิกที่ปุ่ม Continue Payment
     5. รอ E-mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า