0

 
 
คำนวณวัสดุก่อสร้าง 
 

ช้อปดี มีคืน กับ TPI Online Market

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ มาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’

Q: โครงการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ซื้ออะไรได้บ้าง?
  • สินค้า และ บริการ ของผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่
  • หนังสือ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
  • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

Q: สินค้าที่ไม่ร่วมมาตรการ ‘ช้อปดีมีคืน’ ประกอบไปด้วย

สุรา เบียร์ ไวน์ // ยาสูบ // น้ำมัน และ ก๊าซ เติมยานพาหนะ // หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทั้งแบบเล่ม และอิเล็กทรอนิกส์ // ธุรกิจนำเที่ยว // รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ และ เรือ // โรงแรม // สลากกินแบ่งรัฐบาล // ตั๋วเครื่องบิน

Q: ผู้ใดสามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’ ได้บ้าง?
  • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกคน (ไม่เป็นนิติบุคคล)

Q: ผู้ใดไม่สามารถใช้สิทธิ์ ‘ช้อปดีมีคืน’ ได้
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่ง’

Q: ลดหย่อนภาษี ‘ช้อปดีมีคืน’ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
  • ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
  • ใบเสร็จจากร้านค้า เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

โครงการระหว่างวันที่ 23 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63

หมายเหตุ: กรุณาแจ้งความประสงค์การออกใบกำกับภาษีในวันเดียวกันที่ซื้อสินค้า โดยแจ้งได้ที่ไลน์ @tpipolene และ/หรือ เฟสบุ๊คเพจ TPI Polene (Public) Co., Ltd.
document version :   1.00   update at :   22/12/2020