0
 

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก TPI Rewards


1. ผู้สมัครตกลงสมัครสมาชิก TPI Rewards ของบริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) และตกลงให้บริษัทดำเนินการออกหมายเลขสมาชิกให้แก่สมาชิกเพื่อใช้ในการติดต่อและเชื่อมโยงระหว่างผู้สมัครกับบริษัทฯ ทั้งนี้จนกว่าจะมีการยกเลิกสมาชิกดังกล่าว และตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก TPI Rewards ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การสมัครสมาชิก 1 ท่านต่อ 1 รหัสสมาชิกโดยสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ https://onlinemarket.tpipolene.co.th/ เท่านั้น
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้มอบให้แก่บริษัทฯตามที่บริษัทฯกำหนดนั้น ผู้สมัครรับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ผู้สมัครจะต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด
4. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในคำขอสมัครสมาชิก และข้อมูลที่เกิดจากการใช้ซื้อสินค้าและบริการ หรือการทำกิจกรรมและลงทะเบียนต่างๆ ผ่านหมายเลขสมาชิกนั้นๆ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ
5. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการกำหนด เปลี่ยนแปลง การได้รับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนั้นบริษัทฯอาจสามารถกำหนดข้อจำกัดในการได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้
6. ผู้สมัครยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกบัตรที่บริษัทกำหนดไว้ขณะตกลงรับข้อกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ผู้สมัครตกลงและยอมรับว่าบริษัทฯมีสิทธิเด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
8. บริษัทจะประมวลคะแนนสะสมต่อเมื่อการจัดส่งสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนให้แก่บุคคอื่นได้
9. ผู้สมัครยินยอมให้บริษัทใช้ และเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า เช่น ชื่อ-สกุล และข้อมูลติดต่อแก่บริษัทในเครือทีพีไอ และ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท (“บุคคลอื่น”) เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการเสนอขายสินค้า และ/หรือบริการอื่นๆ ซึ่งผู้สมัครอาจสนใจซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทฯจะต้องกำหนดให้บุคคลอื่นๆ ใช้ข้อมูลของผู้สมัครด้วยความระมัดระวัง
10. การที่ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก TPI Rewards ถือเป็นการยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดแล้ว


เงื่อนไขการได้รับโค้ดส่วนลด 10%

1. กลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการ
สินค้าปูนซีเมนต์ กลุ่มปูนสำเร็จรูป อิฐมวลเบา กลุ่มสินค้าเกษตรสำหรับพืชและสำหรับสัตว์ สีนาโน สีออลซีซัน กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ กลุ่มสุขอนามัยชีวภาพ ยกเว้นสินค้าดังนี้

- น้ำดื่มขนาด 6 ลิตร / ขวด (1W960)
- น้ำดื่มขนาด 350 ML.(1หน่วย=12ขวด) (1W935)
- น้ำดื่มขนาด 500 ML.(1หน่วย=12ขวด) (1W950)
- น้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตรถังใส (1W920)
- น้ำดื่มขนาด 600 CC.(1หน่วย=12ขวด) (1W906)
- น้ำดื่มขนาด 1.5 Lit.(1หน่วย=6ขวด) (1W915)
- เครื่องดื่ม PRO -150 แพ็ค 10 ขวด (1L09100X1)
- เครื่องดื่ม PRO -150 บรรจุลัง 50 ขวด (1L09100X5)
- เครื่องดื่ม PRO VITA กลิ่นส้ม แพ็ค 10 ขวด (1L091101X1)
- เครื่องดื่ม PRO VITA กลิ่นส้ม บรรจุลัง 30 ขวด (1L091101X3)
- น้ำยาบ้วนปาก กลิ่น Herbal Ginger ขวด 100 cc. (1M0J5100)
- น้ำยาบ้วนปาก กลิ่น Cool Mint ขวด 100 cc. (1M0J5101)
- น้ำยาล้างจาน ตรา EESY CLEAN ขนาด 500 ml. (1M01030)
- เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตราแปรงตัง มารีโรส ขวด 30 มล. (1M0D122)


2. ร้านค้าที่ร่วมรายการ ร้านค้าปลีก TPI Expo (สำนักงานใหญ่), ร้านค้าปลีก ปุ๋ย (สำนักงานใหญ่), ร้านทีพีไอ รักษ์สุขภาพ ทุกสาขา, TPI Online Market และ TPI Direct

3. ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 10% ทันทีหลังจากได้มีการกรอกใบสมัครตามหัวข้อที่ได้กำหนด โดยหลังจากลูกค้ากรอกครบถ้วนและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดเพื่อใช้เป็นส่วนลด

4. ลูกค้าใหม่สามารถรับส่วนลดได้ทันที ลูกค้าเดิมที่เคยสร้างข้อมูลเข้ามาแล้ว ลงชื่อเข้าใช้ในระบบเพื่อติ๊กขอสมัครเป็นสมาชิกและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับโค้ดส่วนลด

5. ส่วนลด ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 สมาชิก เท่านั้น

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***หมายเหตุ: สินค้าที่จัดโปรโมชั่นอยู่แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

ระยะเวลาร่วมแคมเปญ ระหว่างวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

document version :   1.00   update at :   01/03/2021
 
   
   ติดต่อเรา   
บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด
วิธีการชำระเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สอบถามการสั่งซื้อ โทร. 02 285-5090