0
 

Bio Hydroponics ถัง20ลิตร
1G24180H

              
 


   
จำนวน :  - +   48
2,700.00 บาท
 
ไบโอ ไฮโดรโพนิกส์ ทีพีไอ [TPI Bio Hydroponics] นำมาใช้ทดแทนสารละลายเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์(ปลูกพืชไร้ดิน)ที่ใช้อยู่เดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชุดอุปกรณ์ที่มีอยู่ สามารถใช้กับพืชผักได้หลายชนิด ทำให้พืชเติบโตเร็ว แข็งแรง ได้น้ำหนักสูง สด กรอบ และมีรสชาติดี ไม่มีสารพิษตกค้าง โดยเฉพาะลดปริมาณสารไนเตรตที่ตกค้างและถูกสะสมในพืช
เพิ่มลงตะกร้า ซื้อเลย
สินค้าที่คล้ายกัน
หินภูเขาไฟ ชนิดผง ถุง 25 กก.
1E66070
125.00บาท

 
สารปรับปรุงดินpH11พลัสถุงพลาสติก25กก.
1E66052
100.00บาท

 

ปุ๋ยผง ถ้ำค้างคาว ถุง 25 กก.
1F16110
230.00บาท

 
ฮมัคส์ กระปุก 1 ลิตร
1H02010
110.00บาท

 
น้ำส้มควันไม้ กระปุก 1 ลิตร
1P02110
125.00บาท

 
โดโลไมท์500 สำหรับพืช ถุง25กก.
1E66012
100.00บาท

 

พืชโตเร็ว ต้นแข็งแรง ผลผลิตดี ไม่มีสารตกค้าง 
สารเสริมสำรับพืช สูตรเข้มข้น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
เป็นสารเสริมอินทรีย์เข้มข้นในขวดเดียว ที่มีสารอาหารครบถ้วน สะดวกต่อการใช้งาน โดยผสมน้ำตามอัตราส่วน สามารถใช้งานได้ทันที ผลิตภัณฑ์ได้จากการหมักอินทรีย์วัตถุ เช่น พืช ผัก ผลไม้ ผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ และเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว จึงทำให้ได้ธาตุอาหารเข้มข้นสีน้ำตาลที่พร้อมเป็นอาหารและเป็นประโยชน์ต่อพืช โดยรากของพืชสามารถดูดซึมไปใช้ทันที ทำให้ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยนำมาใช้ทดแทนสารละลายเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้อยู่เดิม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชุดอุปกรณ์ที่มีอยู่ สามารถใช้กับพืชผักได้หลายชนิด ทำให้พืชเติบโตเร็ว แข็งแรง ได้น้ำหนักสูง สด กรอบ และมีรสชาติดี ไม่มีสารพิษตกค้าง โดยเฉพาะลดปริมาณสารไนเตรตที่ตกค้างและถูกสะสมในพืช

ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดิน (Hydroponics) เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง  เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น จึงเลือกที่จะบริโภคผักที่ปลูกในระบบ Hydroponics ซึ่งมีการปลูก ในโรงเรือนที่ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้ ทำให้มีการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงน้อยลง  ผักที่ได้จึงมีการปนเปื้อนน้อย และเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์สารเสริมสำหรับพืชสูตรเข้มข้น BIO-HYDROPONICS ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในรูปแบบที่พืชดูดซึมได้ทันที โดยผสมในน้ำเพื่อเป็นสารอาหารพืชและใช้ปรับรักษาค่าการนำไฟฟ้า (EC) และค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ใช้ได้กับการปลูกพืชทุกชนิดทุกระบบ ทั้ง NFT (Nutrient Film Technique) และ DRFT (Dynamic Root Floating Technique)

วิธีการใช้งาน 

1. เขย่าขวดก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
2. ตรวจวัดค่า EC ในน้ำ ก่อนเติมสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ
3. เติมสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ ลงในน้ำ ตามอัตราส่วนที่แนะนำเบื้องต้น ซึ่งจะได้ค่า EC ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชดังต่อไปนี้
- สำหรับผักสลัด แนะนำให้ใช้ค่า EC 1.2 – 1.5 mS/cm โดยใช้ส่วนผสมเบื้องต้น 1 ส่วน ต่อน้ำ 200 ส่วน
- สำหรับผักไทย แนะนำให้ใช้ค่า EC 1.5 – 2.0 mS/cm โดยใช้ส่วนผสมเบื้องต้น 1 ส่วน ต่อน้ำ 100 ส่วน

เนื่องจากสารเสริมสำหรับพืช BIO-HYDROPONICS ตราทีพีไอ มีสารเสริมอินทรีย์เข้มข้น จึงจำเป็นต้องควบคุมค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 6.0 -6.5 เท่านั้น (หากค่า pH ที่ได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ)
4. ปิดฝาขวดให้สนิทหลังการใช้งานและเก็บไว้ในที่ร่ม 
5. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก 

การควบคุมความเป็นกรดด่าง (pH)  และค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของสารละลายธาตุอาหารพืช
ความเป็นกรดด่าง (pH) มีอิทธิพลต่อความสามารถในการละลายของธาตุอาหาร และความสามารถในการที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ ควรตรวจสอบทุกวัน และควบคุมค่า pH ที่ 5.8 – 6.5
ค่าการนำไฟฟ้า (EC) เป็นค่าที่บอกความเข้มข้นของสารละลายมีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (mS/cm) แนะนำให้ควบคุมค่า EC ให้อยู่ในช่วง 1.5 – 2.0 mS/cm ซึ่งแรงดันออสโมติกในขบวนการดูดซึมของรากจะทำงานได้ดี

ควรตรวจสอบและควบคุมค่า EC และ pH ตามค่าควบคุมที่แนะนำ หากค่าดังกล่าวต่ำหรือสูงเกินไป จะทำให้สมดุลธาตุอาหารพืชเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ตรา ทีพีไอ

 
 
ช้อปตามหมวดหมู่
กระเบื้องหลังคาไฟเปอร์ซีเมนต์ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ ดิจิตอล บอร์ด ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับพืช
   
   ติดต่อเรา   
บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด
วิธีการชำระเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ขอใบเสนอราคา
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สอบถามการสั่งซื้อ โทร. 02 285-5090