0
 

ฮมัคส์ สูตรสำหรับยางพาราเล็ก ถัง 20 ลิตร
1H241120

              
 


   
จำนวน :  - +  
2,060.00 บาท
 
ปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ออแกนิค (ปุ๋ยเขียว) สูตรสำหรับยางพาราเล็ก ทีพีไอ [TPI Humic for Organic Plantation - Para Rubber] เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง - ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
เพิ่มลงตะกร้า ซื้อเลย
สินค้าที่คล้ายกัน
หินภูเขาไฟ ชนิดผง ถุง 25 กก.
1E66070
151.00บาท

 
สารปรับปรุงดินpH11พลัสถุงพลาสติก25กก.
1E66052
121.00บาท

 

ปุ๋ยผง ถ้ำค้างคาว ถุง 25 กก.
1F16110
303.00บาท

 
Bio Hydroponicsกระปุก1ลิตร
1G02180H
215.00บาท

 
น้ำส้มควันไม้ กระปุก 1 ลิตร
1P02110
144.00บาท

 
โดโลไมท์500 สำหรับพืช ถุง25กก.
1E66012
121.00บาท

 
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเลขที่ 132/2560
จากกรมวิชาการเกษตร 
สูตรเร่ง ปรับปรุงดินเพิ่มธาตุอาหารพืช สกัดจากอินทรีย์ธรรมชาติ 
หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิต ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทีพีไอ

ปุ๋ยอินทรีย์ ฮมัคส์ ทีพีไอ

เป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้มข้นได้จากการย่อยสลายวัสดุที่เป็นอินทรียวัตถุ โดยกรรมวิธีที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยสารฮิวมิค ช่วยให้ดินร่วนซุย มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียมและกำมะถัน ธาตุอาหารเสริม เช่น เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง, โบรอน, โมลิบดินัม, สังกะสี, คลอไรด์ เป็นต้น 
เหมาะสำหรับปรับปรุงดิน หรือเตรียมดิน เพื่อปลูกพืชทุกชนิด เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ไม้ดอก ไม้ผล เป็นต้น
ปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ มีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 • อินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) มีปริมาณสูง ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ดินมีความร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี จึงเหมาะกับพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมีสะสมมาเป็นเวลานาน และเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพดิน ปรับสมดุลความเป็นกรด-ด่างของดิน
 • สารฮิวมิค (Humic Substances) ช่วยในการตรึงแร่ธาตุอาหารต่างๆ ของพืชไว้ในดิน (Chelating Agents) ทำให้รากพืชดึงธาตุอาหารไปใช้ได้เต็มที่
 • กรดอะมิโน และสารอินทรีย์ (Amino Acids & Organic Substances) เป็นสารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตเร็ว และเป็นสารช่วยสกัดแร่ธาตุอาหารพืชจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก (Insoluble Complexes)
 • สารอินทรีย์อื่นๆ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของพืช ในการป้องกันการเกิดโรคพืช

 


ประโยชน์

 • ปรับสมดุลของดิน ช่วยฟื้นฟูให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี มีสภาพเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยสร้างความสมดุลของจุลินทรีย์ในดิน และเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
 • เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน มีสารช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ แล้วปลดปล่อยให้เป็นธาตุอาหารของพืช
 • ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมี
 • ราคาถูก ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
 • ไม่มีสารตกค้างในดิน เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์

ข้อควรระวัง

 • เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35oC
 • ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิคส์ ปรับปรุงคุณภาพดินทีพีไอ ตามอัตราส่วนที่แนะนำ
 • เก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
 • ห้ามรับประทาน

อัตราส่วนการใช้งาน

 • ปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ 3-5 ลิตร ต่อ 1 ไร่ โดยใช้ผสมน้ำในอัตราส่วนปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอ ต่อน้ำ อัตรา 1 : 200 หรือ ปุ๋ย 0.1 ลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดแปลงหรือรอบๆทรงพุ่มทุก 7 วัน

วีธีการใช้งาน

 • คลุกเคล้าปุ๋ยอินทรีย์ฮมัคส์ ปรับปรุงคุณภาพดิน ทีพีไอที่ผสมน้ำแล้วลงในดินระหว่างการไถเตรียมดิน
 • รองพื้นหลุมก่อนปลูกพืช หรือถ้าเป็นไม้ยืนต้นให้คลุกเคล้ากับดินรอบๆ ต้น

ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน US EPA PART 503 BIOSOLID RULE
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ตรา ทีพีไอ

 
 
ช้อปตามหมวดหมู่
กระเบื้องหลังคาไฟเปอร์ซีเมนต์ สีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ ดิจิตอล บอร์ด ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรสำหรับพืช
   
   ติดต่อเรา   
บริษัท ทีพีไอ พาณิชย์ จำกัด
วิธีการชำระเงิน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
เงื่อนไขการขายสินค้าและบริการ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ขอใบเสนอราคา
26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
สอบถามการสั่งซื้อ โทร. 02 285-5090